Vanlangbooks Vanlangbooks

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VĂN LANG VINH DỰ NHẬN DANH HIỆU “SẢN PHẨM - DỊCH VỤ TIÊU BIỂU NĂM 2017” VÀ DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN 30 - 40 NĂM”

Marketing
Th 6 13/10/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VĂN LANG VINH DỰ NHẬN DANH HIỆU “SẢN PHẨM - DỊCH VỤ TIÊU BIỂU NĂM 2017” VÀ DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN 30 - 40 NĂM”.

Sáng 13-10, tại Hội trường TP.HCM, Hiệp hội DN TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 13 (13/10/2004 - 13/10/2017).

Trong buổi lễ này, Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang được tôn vinh là một trong 57 doanh nghiệp phát triển bền vững trên 30 - 40 năm.

Cũng trong buổi lễ, các Hội Doanh nghiệp thành viên, Hội đồng xét chọn gồm Thường trực Hiệp hội, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam đã bình chọn 79 sản phẩm tiêu biểu của 79 doanh nghiệp từ 264 sản phẩm của 125 doanh nghiệp là “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu năm 2017” .

 

Bà Kiều Thị Minh Phụng (thứ 3 từ trái sang) , Phó Tổng Giám đốc Công ty CPVH Văn Lang nhận Danh hiệu Công ty CPVH Văn Lang phát triển bền vững trên 30 - 40 năm &  danh hiệu “Sản phẩm - dịch vụ tiêu biểu năm 2017”

Hỏi đáp - Bình luận

Nội dung bài viết