Xuất bản trọn vẹn tác phẩm đông y kinh điển Hoàng Đế Nội Kinh

Tác phẩm kinh điển đông y sớm nhất trong lịch sử văn hiến phương Đông lần đầu tiên đã được phiên dịch trọn vẹn cả hai phần Linh Khu và Tố Vấn sang Việt ngữ.

Không những là sách gối đầu giường của giới lương y phương Đông, trong đó có Việt Nam, tác phẩm này đã đặt nền móng cho một y học mang tính tổng hợp toàn cầu hậu hiện đại khi lý trí khoa học phương Tây có thể dung hội quán thông với tư duy y đạo phương Đông. Những lý luận căn bản của ngành đông y mà bất kỳ một lương y nào cũng phải quán triệt như học thuyết bệnh cơ, chẩn pháp (vọng, văn, vấn, thiết), học thuyết trị tắc (phòng bệnh từ trong trứng nước, trị bệnh phải trị từ gốc), kể cả việc chế phương khiển dược, và phương pháp châm cứu… đều bắt nguồn từ cuốn y thư vĩ đại này.

Tác phẩm ra đời trong khoảng thời gian từ cuối thời Chiến Quốc đến đầu đời Hán. Không chỉ là cuốn y thư hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, Nội Kinh còn là một tác phẩm triết học xiển dương một học thuyết nhất nguyên toàn diện làm nòng cốt cho toàn bộ sự phát triển của tư duy phương Đông cho đến tận ngày nay. Nếu triết học phương Tây thường lấy con người cá nhân (chủ thể) là trung tâm nhận thức và sinh hoạt đứng đối diện với một thế giới khách quan độc lập (khách thể), thì Nội Kinh và truyền thống tư duy phương Đông nói chung thường nhấn mạnh quan hệ không thể tách rời giữa con người và môi trường tự nhiên. Học thuyết Tam Tài (Thiên, Địa, Nhân) hay “thiên nhân tương dữ” (trời người có mối quan hệ qua lại) là trục xương sống của triết học phương Đông đã được phản ánh đầy đủ trong triết lý y đạo của Nội Kinh. Đạo sống cho được hạnh phúc an lạc cũng được Nội Kinh chỉ ra rất tỏ tường: sinh hoạt hài hòa với tự nhiên theo nghĩa quán thông nhất.

 

Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang đã đầu tư hết sức công phu cho bản dịch Nội Kinh từ phần nội dung đến khâu biên tập, thiết kế hình thức, in ấn. Riêng phần biên tập và in ấn đã kéo dài hơn một năm với sự cộng tác và nỗ lực của rất nhiều người để cho ra mắt một tác phẩm đồ sộ (riêng tập 1 đã là 694 trang, tập 2 gồm 877 trang in khổ lớn).

Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về cuốn sách, vui lòng bấm vào đây “Hoàng Đế Nội Kinh”

Trích: thanhnien.vn