Sách hay: 'Tử thư Tây Tạng'

Sách hay: 'Tử thư Tây Tạng'

Tác phẩm Những giáo pháp bí mật của Tử thư Tây Tạng (ảnh) được cho là sở tác của đại sư Padmasambhava (Liên Hoa Sanh) vào thế kỷ thứ 8.
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VĂN LANG VINH DỰ NHẬN DANH HIỆU “SẢN PHẨM - DỊCH VỤ TIÊU BIỂU NĂM 2017” VÀ DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN 30 - 40 NĂM”.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VĂN LANG VINH DỰ NHẬN DANH HIỆU “SẢN PHẨM - DỊCH VỤ TIÊU BIỂU NĂM 2017” VÀ DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN 30 - 40 NĂM”.

Sáng 13-10, tại Hội trường TP.HCM, Hiệp hội DN TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 13 (13/10/2004 - 13/10/2017). Trong buổi lễ này, Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang được tôn vinh là một trong 57 doanh nghiệp phát triển bền vững trên 30 - 40 năm.
Lễ Trao Học Bổng Quỹ Khuyến Học Văn Lang Lần Thứ 10 Năm 2016

Lễ Trao Học Bổng Quỹ Khuyến Học Văn Lang Lần Thứ 10 Năm 2016

Sáng ngày 26/06, “Lễ trao học bổng Quỹ khuyến học Văn Lang lần thứ 10, 2016” của Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang đã được tổ chức tại Nhà sách Văn Lang, 142-144 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Đây là truyền thống tốt đẹp hằng năm của Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang, thể hiện sự quan tâm chăm sóc của Ban Lãnh đạo Công ty dành cho con em cán bộ nhân viên đạt thành tích xuất sắc, hứa hẹn một thể hệ mới tài năng của gia đình Văn Lang.