HOTLINE: 08.38.233.022 (8-17h thứ 2 - thứ 7)
GIỎ HÀNG 0 Sản phẩm
Danh mục

Tác giả:
Viên Thiên Cương

 • Thôi bối đồ

  Trung Quốc cổ đại có bảy trước tác Dự đoán học nổi tiếng, gồm có: "Vạn niên ca" của Khương Tử Nha thời Chu, "Mã tiền khóa" của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc, , "Thôi Bối Đồ" của Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương triều Đường, "Tàng đầu thi" của Lý Thuần Phong triều Đường, "Hoàng Nghiệt thiền sư thi" của Hoàng Nghiệt triều Đường, "Mai hoa thi" của Thiệu Khang Tiết triều Tống, và "Thiêu bính ca" của Lưu Bá Ôn triều Minh. Trong bảy trước tác này, có phạm vi lưu truyền rộng rãi nhất, có sức ảnh hưởng lớn nhất và nổi tiếng nhất là sách Thôi Bối Đồ".

  Đồ giải - Thôi Bối Đồ: Đệ nhất kỳ thư trong lĩnh vực dự báo, ra đời từ thế kỷ VII. " Thôi Bối Đồ" đã đưa ra:

  - 58 đồ tượng dự đoán chi tiết về những sự kiện xảy ra trong tương lai. 

  - 42 đồ tượng đã được kiểm chứng trong lịch sử với độ chính xác tuyệt đối

  - 16 đồ tượng tiếp theo, làm thế nào để giải mã được tiến trình lịch sử trong tương lai của nhân loại? 

  Sách Thôi Bối Đồ - Pho lịch sử mang tính dự báo, toàn bộ tác phẩm có tổng cộng 60 đồ hình, lần lượt đặt tên dựa theo 60 Giáp tý và 60 Quẻ, nhằm mục đích dự đoán về các sự kiện sẽ xẩy ra trong các thời kỳ sau đó. Hai chữ Thôi Bối trong tên sách  là căn cứ cào quẻ tượng cuối cùng của sách: "Vạn vạn thiên thiên thuyết bất tận, bất như thôi bối khứ quy hưu" (Muôn vàn lời nói cũng không hết, chi bằng đẩy lưng về nghỉ ngơi)

  Xem chi tiết >>
  -20 % 125.000 đ
  100.000 đ
  Còn hàng
  Đặt mua