HOTLINE: 08.38.233.022 (8-17h thứ 2 - thứ 7)
GIỎ HÀNG 0 Sản phẩm
Danh mục

Tác giả:
Trần Trọng Kim

 • Việt Nam sử lược (Tái bản)

  Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim xuất bản lần đầu năm 1920, dựa trên những nghiên cứu trước đó như Nam sử tiểu học và Sơ học An Nam sử lược từ những năm 1914 -1917, là bộ thông sử viết bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam được soạn theo phương pháp hiện đại.

  Với sách Việt Nam sử lược, sử học Việt Nam lần đầu tiên có một công trình thoát ly được khỏi lối chép sử biên niên truyền thống của Trung Quốc vốn chỉ nêu lên từng sự kiện riêng lẻ, rời rạc. Việt Nam sử lược trình bày các diễn biến lịch sử thành một câu chuyện liên tục và hấp dẫn, cho người đọc thấy được mối liên lạc nhân quả, biện chứng giữa các sự kiện xảy ra theo dòng thời gian. Ngoài ra, khác với lối chép sử của các sử thần thời phong kiến thường chỉ chú ý ghi chép hành vi, hoạt động của vua chúa quan lại,nhà sách online những cuộc tranh bá đồ vương, Việt Nam sử lược trái lại đã bắt đầu chú ý nhiều đến những sự kiện liên quan đời sống thực tế của dân chúng, sinh hoạt của xã hội, phong tục, tín ngưỡng,... Tất cả đều được thể hiện với một thái độ điềm tĩnh, khách quan, và công bằng đúng như một sử gia cần có.

  Xem chi tiết >>
  -20 % 125.000 đ
  100.000 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Nho giáo (Bìa cứng)

  - Nho Giáo là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu của nhà văn hóa, nhà sử học Trần Trọng Kim được in lần đầu vào những năm 30 của thế kỷ XX. Trong những bộ khảo luận về Nho học xuất bản ở nước ta cho tới nay, Bộ Nho giáo của Lệ Thần Trần Trọng Kim vẫn được đánh giá cao. Đây là một trong những không nhiều cuốn sách ra đời sớm nhất thời hiện đại nghiên cứu về Nho giáo Trung Hoa và tầm ảnh hưởng lớn lao của nó trong đời sống văn hóa Việt Nam ta hàng nghìn năm nay.

  -  Việc làm quyển sách Nho giáo (Bìa cứng) nói về Nho giáo tức là việc vẽ lấy cái bản đồ của nho giáo.

  -  Nho giáo là một đạo rất cao minh của nhân loại đã phát huy ra từ xưa đến nay ... Ai đã tâm đắc cái tinh thần, thì cũng có cái nhân cách tôn quý đặc biệt, khác hẳn người thường.

  Xem chi tiết >>
  -10 % 190.000 đ
  171.000 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Nho giáo (Bìa mềm)

  - Nho Giáo là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu của nhà văn hóa, nhà sử học Trần Trọng Kim được in lần đầu vào những năm 30 của thế kỷ XX. Trong những bộ khảo luận về Nho học xuất bản ở nước ta cho tới nay, Bộ Nho giáo của Lệ Thần Trần Trọng Kim vẫn được đánh giá cao. Đây là một trong những không nhiều cuốn sách ra đời sớm nhất thời hiện đại nghiên cứu về Nho giáo Trung Hoa và tầm ảnh hưởng lớn lao của nó trong đời sống văn hóa Việt Nam ta hàng nghìn năm nay.

  -  Việc làm quyển sách Nho giáo (Bìa mềm) nói về Nho giáo tức là việc vẽ lấy cái bản đồ của nho giáo.

  -  Nho giáo là một đạo rất cao minh của nhân loại đã phát huy ra từ xưa đến nay ... Ai đã tâm đắc cái tinh thần, thì cũng có cái nhân cách tôn quý đặc biệt, khác hẳn người thường.

  Xem chi tiết >>
  -10 % 165.000 đ
  149.000 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Việt Nam sử lượt

  Sử là sách Việt Nam sử lượt không những là chỉ để ghi chép những công việc đã đi qua mà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi những căn nguyên những công việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vận hội trị loạn của một nước, những trình độ tiến hóa của một dân tộc. Chủ đích là để làm cái gương chung cổ cho người cả nước được đời đời soi vào đấy mà biết cái sự sinh hoạt của người trước đã phải lao tâm lao lực như thế nào, mới chiếm giữ được cái địa vị ở dưới bóng mặt trời này.(...) Nay nhân sự học ở nước ta đã thay đổi, chữ quốc ngữ đã phổ thông cả trong nước, chi bằng ta lấy tiếng nước nhà để kể chuyện nước nhà, ta soạn ra bộ Việt Nam sử lược,nhà sách online xếp đặt theo thứ tự, chia ra từng thời đại, đặt thành chương, thành mục rõ ràng, để ai ai cũng có thế xem được sử, ai ai cũng có thể hiểu được chuyện, khiến cho sự học sử của người mình được tiện lợi hơn trước.

  Xem chi tiết >>
  198.000 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Một cơn gió bụi

   "Và đặc biệt, cách nhìn nhận, đánh giá của giới học giả ở Việt Nam và ở nước ngoài về bản chất, vai trò và địa vị lịch sử của Nội các Trần Trọng Kim cũng rất khác nhau. Trong khi nhiều tác giả coi Nội các Trần Trọng Kim là chính phủ bù nhìn, thân Nhật, là tay sai của phát xít Nhật, vừa phản dân tộc, vừa phản dân chủ, thì trái lại, một số tác giả lại đề cao Nội các này, cho rằng nó là một chính phủ dân tộc của các trí thức yêu nước,nhà sách online đấu tranh vì nền độc lập và bảo vệ chủ quyền quốc gia, thậm chí nó đã khởi xướng một cuộc cách mạng ở Việt Nam. Ôn hòa hơn là loại quan điểm thứ ba của một số học giả Việt Nam và nước ngoài cho rằng Nội các Trần Trọng Kim là một chính phủ của những nhà cải cách kỹ trị có tinh thần dân tộc, nhưng bất lực trước nhiệm vụ lịch sử của nó." 
  (PGS.TS Phạm Hồng Tung, Nội các Trần Trọng Kim bản chất, vai trò và vị trí lịch sử, NXB Chinh trị Quốc gia, 2009)

  Tại sao như thế? Đây là câu hỏi hết sức thú vị mà cũng là một thách thức đối với giới sử học nước nhà.

  Với hồi ký sách Một Cơn Gió Bụi (Kiến Văn Lục) của học giả, nhà sử học Trần Trọng Kim, bạn đọc được cung cấp toàn bộ thông tin về việc thành lập Nội các mà ông là người đứng đầu. Là người trong cuộc, Trần Trọng Kim đã kể lại rất chân thực như chính ông cho biết: "Ấy là tôi tin ở cái tâm công minh của mọi người vậy".

  Có thể ghi nhận, Một Cơn Gió Bụi (Kiến Văn Lục) là tài liệu quan trọng nhất về việc thành lập, tổ chức, hoạt động của Nội các Trần Trọng Kim từ tháng 10.1943 đến khi chấm dứt vào ngày 23.8.1945.

  Xem chi tiết >>
  -19 % 88.000 đ
  71.000 đ
  Còn hàng
  Đặt mua