HOTLINE: 08.38.233.022 (8-17h thứ 2 - thứ 7)
GIỎ HÀNG 0 Sản phẩm
Danh mục

Tác giả:
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

 • Sách bài tập lớp 7

  Bộ sách giáo khoa bài tập dành cho học sinh lớp 7, gồm các cuốn:

  1-Bài Tập Toán 7 Tập 1 : 12.600đ

  2-Bài Tập Toán 7 Tập 2 : 8.000đ

  3-Bài Tập Vật Lí 7 : 6.100đ

  4-Bài Tập Ngữ Văn 7 Tập 1 : 10.200đ

  5-Bài Tập Ngữ Văn 7 Tập 2 : 8.500đ

  6-Bài Tập Tiếng Anh 7 : 10.500đ

  7-Bài Tập Sinh Học 7 : 5.600đ

  8-Bài Tập Lịch Sử 7 : 6.400đ

  9-Bài Tập Địa Lí 7 : 6.500đ

  10-Bài Tập GDCD 7 : 9.600đ

  11-Bài Tập Âm Nhạc 7 : 9.600đ

  12-Bài Tập Mĩ Thuật 7 : 8.900đ

  Tổng cộng : 102.500đ

  Xem chi tiết >>
  102.500 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách bài tập lớp 6

  Bộ sách giáo khoa bài tập dành cho học sinh lớp 6, gồm các cuốn:

  1-Bài tập toán lớp 6 tập 1 : 10.800đ

  2-Bài tập toán lớp 6 tập 2 : 8.000đ

  3-Bài tập vật lí lớp 6 : 6.300đ

  4-Bài tập ngữ văn lớp 6 tập 1 : 7.400đ

  5-Bài tập ngữ văn lớp 6 tập 2 : 8.300đ

  6-Bài tập tiếng Anh lớp 6 : 12.400đ

  7-Bài tập sinh học lớp 6 : 8.200đ

  8-Bài tập lịch sử lớp 6 : 7.500đ

  9-Bài tập địa lí 6 : 6.800đ

  10-Bài tập GDCD lớp 6 : 5.600đ

  11-Bài tập âm nhạc lớp 6 : 5.600đ

  12-Bài tập mĩ thuật lớp 6 : 6.400đ

  Tổng cộng : 93.300đ

  Xem chi tiết >>
  93.300 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách bài tập lớp 4

  Bộ sách giáo khoa bài tập dành cho học sinh lớp 4, gồm các cuốn:

  1-VBT Tiếng Việt 4 tập 1: 9.800đ

  2-VBT Tiếng Việt 4 Tập 2: 8.600đ

  3-VBT Toán 4 Tập 1: 7.000đ

  4-VBT Toán 4 Tập 2: 8.600đ

  5-VBT  Khoa Học 4: 6.500đ

  6-VBT Lịch Sử 4: 4.000đ

  7-VBT Đạo Đức 4  : 4.500đ

  8-Vở Tập Vẽ 4: 6.700đ

  9-BT Toán Lớp 4: 8.000đ

  10-Thực Hành Kĩ Thuật Lớp 4: 4.800đ

  11-Vở BT Địa Lí Lớp 4 : 5.000đ

  12-Luyện Viết Chữ Lớp 4 : 3.800đ

  Tổng cộng : 77.300đ

  Xem chi tiết >>
  77.300 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách bài tập lớp 5

  Bộ sách giáo khoa bài tập dành cho học sinh lớp 5, gồm các cuốn:

  1-VBT Tiếng Việt 5 Tập 1: 9.600đ

  2-VBT Tiếng Việt 5 Tập 2: 8.200đ

  3-VBT Toán 5 Tập 1: 8.200đ

  4-VBT Toán 5 Tập 2: 9.600đ

  5-VBT  Khoa Học 5: 8.000đ

  6-VBT Lịch Sử  5: 4.500đ

  7-VBT Đạo Đức 5  : 4.000đ

  8-Vở Tập Vẽ 5: 6.700đ

  9-BT Toán 5: 10.800đ

  10-Thực Hành Kĩ Thuật 5: 4.800đ

  11-Vở BT Địa Lí 5 : 4.500đ

  12-Luyện Viết Chữ 5 : 3.800đ

  Tổng cộng : 82.700đ

  Xem chi tiết >>
  82.700 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách giáo khoa lớp 12

  Bộ sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 12, gồm các cuốn: 

  1-Giải tích lớp 12 : 7.800đ

  2-Hình học lớp 12 : 5.900đ

  3-Vật lí lớp 12 : 13.400đ

  4-Hóa học 12 : 15.200đ

  5-Sinh học lớp 12 : 16.000đ

  6-Ngữ văn lớp 12 tập 1 : 10.600đ

  7-Ngữ văn lớp 12 tập 2 : 10.200đ

  8-Lịch sử lớp 12 : 12.800đ

  9-Địa lí lớp 12 : 14.800đ

  10-Giáo dục công nhân lớp 12 : 6.000đ

  11-Tin học lớp 12 :6.800đ

  12-Tiếng anh lớp 12 : 14.500đ

  13-Công nghệ lớp 12: 9.200đ

  14-GD quốc phòng : 10.300đ

  Tổng cộng : 153.500đ

  Xem chi tiết >>
  153.500 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách giáo khoa lớp 11

  Bộ sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 11, gồm các cuốn: 

  1-Đại số lớp 11 : 9.300đ

  2-Hình học lớp 11 : 6.900đ

  3-Vật lí lớp 11 : 13.500đ

  4-Hóa học 11 : 16.200đ

  5-Sinh học lớp 11 : 13.800đ

  6-Ngữ văn lớp 11 tập 1 : 10.300đ

  7-Ngữ văn lớp 11 tập 2 : 6.700đ

  8-Lịch sử lớp 11 : 9.400đ

  9-Địa lí lớp 11 : 8.900đ

  10-Giáo dục công nhân lớp 11 : 5.900đ

  11-Tin học lớp 11 :7.200đ

  12-Tiếng anh lớp 11 : 14.100đ

  13-Công nghệ lớp 11: 12.300đ

  14-GD quốc phòng : 9.500đ

  Tổng cộng : 144.000đ

  Xem chi tiết >>
  144.000 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách giáo khoa lớp 10

  Bộ sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 10, gồm các cuốn: 

  1-Đại Số 10 : 8.400đ

  2-Hình Học 10 : 5.500đ

  3-Vật Lí 10 : 13.400đ

  4-Hóa Học 10 : 12.800đ

  5-Sinh Học 10 : 10.000đ

  6-Ngữ Văn Tập 1 : 8.500đ

  7-Ngữ Văn 10Tập 2 : 7.800đ

  8-Lịch Sử 10 : 12.000đ

  9-Địa Lí 10 : 12.300đ

  10-Giáo Dục Công Dân 10 : 5.900đ

  11-Tin Học 10 :8.500đ

  12-Tiếng Anh 10 : 13.700đ

  13-Công Nghệ 10: 13.800đ

  14-GD Quốc Phòng : 8.800đ

  Tổng cộng : 141.400đ

  Xem chi tiết >>
  141.400 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách giáo khoa lớp 9

  Bộ sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 9, gồm các cuốn:   

  1-Toán 9 Tập 1 : 6.500đ

  2-Toán 9 Tập 2 : 6.900đ

  3-Vật Lí 9 : 9.900đ

  4-Hóa Học 9 : 12.600đ

  5-Sinh Học 9 : 14.200đ

  6-Ngữ Văn 9 Tập 1 : 11.100đ

  7-Ngữ Văn 9 Tập 2 : 10.000đ

  8-Lịch Sử 9 : 11.000đ

  9-Địa Lí 9 : 11.500đ

  10-Giáo Dục Công Dân 9 : 3.700đ

  11-Âm Nhạc Và Mĩ Thuật 9 :8.800đ

  12-Tiếng Anh 9 : 8.300đ

  13-Công Nghệ :4.400

  Tổng cộng : 118.900

  Xem chi tiết >>
  118.900 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách giáo khoa lớp 7

   Bộ sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 7, gồm các cuốn:  

  1-Toán 7 Tập 1 : 7.200đ

  2-Toán 7 Tập 2 : 5.000đ

  3-Vật Lí 7 : 5.500đ

  4-Sinh Học 7 : 14.900đ

  5-Công Nghệ 7 : 11.800đ

  6-Ngữ Văn 7 Tập 1 : 9.800đ

  7-Ngữ Văn 7 Tập 2 : 7.800đ

  8-Lịch Sử 7 : 9.600đ

  9-Địa Lí 7 : 14.000đ

  10-Giáo Dục Công Nhân 7 :3.400đ

  11-Âm Nhạc Và Mĩ Thuật 7 : 11.600đ

  12-Tiếng Anh 7 : 13.900đ

  Tổng cộng : 114.500đ 

  Xem chi tiết >>
  114.500 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách giáo khoa lớp 6

   Bộ sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 6, gồm các cuốn:  

  1-Toán lớp 6 tập 1 : 6.400đ

  2-Toán lớp 6 tập 2 : 5.000đ

  3-Vật lí lớp 6 : 6.000đ

  4-Sinh học lớp 6 : 13.200đ

  5-Công nghệ lớp 6 : 10.200đ

  6-Ngữ văn lớp 6 tập 1 : 8.500đ

  7-Ngữ văn lớp 6 tập 2 : 8.500đ

  8-Lịch sử lớp 6 : 4.400đ

  9-Địa lí lớp 6 : 6.700đ

  10-Giáo dục công nhân lớp 6 :3.300đ

  11-Âm nhạc và Mĩ thuật lớp 6 : 11.000đ

  12-Tiếng anh lớp 6 : 14.500đ

  Tổng cộng : 97.700đ 

  Xem chi tiết >>
  97.700 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách giáo khoa lớp 5

  Bộ sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 5, gồm các cuốn:   

  1-Tiếng Việt 5 tập 1: 13.000đ

  2-Tiếng Việt 5 tập 2: 12.700đ

  3- Toán 5 : 10.700đ

  4-Khoa học 5: 11.000đ

  5-Lịch sử và địa lí 5 : 10.000đ

  6-Âm nhạc 5 :4.000đ

  7-Mĩ thuật 5 : 8.200đ

  8-Đạo đức 5 : 3.800đ

  9-Kĩ thuật 5 : 4.900đ

  Tổng cộng : 78.300đ

  Xem chi tiết >>
  78.300 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách giáo khoa lớp 4

  Bộ sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 4, gồm các cuốn:   

  1-Tiếng Việt 4 Tập 1: 13.200đ

  2-Tiếng Việt 4 Tập 2: 12.600đ

  3- Toán 4 : 10.900đ

  4-Khoa Học 4: 10.500đ

  5-Lịch Sử Và Địa Lí 4 : 11.600đ

  6-Âm Nhạc 4 :3.700đ

  7-Mĩ Thuật 4 : 6.500đ

  8-Đạo Đức 4 : 3.800đ

  9-Kĩ Thuật 4 : 4.900đ

  Tổng cộng : 77.700đ

  Xem chi tiết >>
  77.700 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách giáo khoa lớp 3

  Bộ sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 3, gồm các cuốn:

  1. Tiếng Việt 3 - Tập 1: 11.500đ

  2. Tiếng Việt 3 - Tập 2: 11.000đ

  3. Toán 3: 10.800đ

  4. Tập Viết 3 - Tập 1: 2.900đ

  5. Tập Viết 3 - Tập 2: 2.900đ

  6. Vở Bài Tập Tiếng Việt 3 - Tập 1:7.300đ

  7. Vở Bài Tập Tiếng Việt 3 - Tập 2: 6.500đ

  8. Vở Bài Tập Toán 3 - Tập 1: 7.600đ

  9. Vở Bài Tập Toán 3 - Tập 2: 7.600đ

  10. Vở Tập Vẽ 3: 5.400đ

  11. Vở Bài Tập Tự Nhiên Và Xã Hội 3: 7.500đ

  12. Vở Bài Tập Đạo Đức 3 : 4.500đ

  13. Tập Bài Hát 3 : 3.800đ

  14. Tự Nhiên Và Xã Hội 3 : 9.900đ

  Tổng cộng:99.200đ

  Xem chi tiết >>
  99.200 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách giáo khoa lớp 2

  Bộ sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 2, gồm các cuốn:
  1. Tiếng Việt 2  T1: 11.800đ
  2. Tiếng Việt 2  T2: 11.200đ
  3. Toán 2: 10.800đ
  4. Tự Nhiên Và Xã Hội 2 : 5.700đ
  5. Tập Viết 2 Tập 1: 2.900đ
  6. Tập Viết 2 Tập 2: 2.900đ
  7. Vở BT Tiếng Việt 2 Tập 1: 6.500đ
  8. Vở BT Tiếng Việt 2 Tập 2: 6.00đ
  9. Vở BT Toán 2 Tập 1: 7.600đ
  10. Vở BT Toán 2 Tập 2: 7.600đ
  11. Vở Tập Vẽ 2 : 5.400đ
  12. Vở BT Tự Nhiên Và Xã Hội 2: 3.500đ
  13. Vở BT Đạo Đức 2: 4.500đ
  14. Tập Bài Hát 2: 3.800đ

  Tổng cộng: 90.200đ                                        

  Xem chi tiết >>
  90.200 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách bài tập lớp 6 (Đặc biệt)

  Bộ sách giáo khoa bài tập dành cho học sinh lớp 6 đặc biệt, gồm các cuốn sách:

  1: Bài tập Ngữ Văn 6 - Tập 1: 7.400đ

  2: Bài tập Ngữ Văn 6 - Tập 2: 8.300đ

  3: Bài tập Toán 6 - Tập 1: 10.800đ

  4: Bài tập Toán 6 - Tập 2: 8.000đ

  5 Bài tập Vật Lý 6 : 6.300đ

  6 Bài tập Tiếng Anh 6 : 12.400đ

  Tổng cộng: 53.200đ

  Xem chi tiết >>
  53.200 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách bài tập lớp 9

  Bộ sách giáo khoa bài tập dành cho học sinh lớp 9, gồm các cuốn:

  1-Bài tập toán lớp 9 tập 1 : 13.900đ.

  2-Bài tập toán lớp 9 tập 2 : 13.300đ.

  3-Bài tập vật lí lớp 9 : 8.200đ.

  4-Bài tập ngữ văn lớp 9 tập 1 : 9.600đ.

  5-Bài tập ngữ văn lớp 9 tập 2 : 8.700đ.

  6-Bài tập tiếng Anh lớp 9 : 9.600đ.

  7-Bài tập sinh học lớp 9 : 9.600đ.

  8-Bài tập lịch sử lớp 9 : 10.200đ.

  9-Bài tập địa lí 9 : 8.600đ.

  10-Bài tập GDCD lớp 9 : 9.000đ.

  11-Bài tập âm nhạc lớp 9 : 4.500đ.

  12-Bài tập mĩ thuật lớp 9 : 4.500đ.

  13-Bài tập hóa học 9 : 11.000đ

  Tổng cộng : 120.700đ

  Xem chi tiết >>
  120.700 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Atlat địa lí Việt Nam

  Bản đồ là phương tiện giảng dạy và học tập điạ lý không thể thiếu trong nhà trường phổ thông. Để đáp ứng nhu cầu bức thiết đó, xin trân trọng giới thiệu tập sách Atlat địa lý Việt Nam gồm 21 bản đồ, được in màu rõ nét, liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Các bản đồ được xây dựng theo nguồn số liệu của Nhà xuất bản thống kê - Tổng cục thống kê.

  Xem chi tiết >>
  28.000 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách bài tập lớp 8

  Bộ sách giáo khoa bài tập dành cho học sinh lớp 8, gồm các cuốn:

  1-Bài Tập Toán 8 Tập 1 : 13.100đ.

  2-Bài Tập Toán 8 Tập 2 : 12.600đ.

  3-Bài Tập Vật Lí 8 : 6.500đ.

  4-Bài Tập Ngữ Văn Tập 1 : 9.400đ.

  5-Bài Tập Ngữ Văn 8 Tập 2 : 9.200đ.

  6-Bài Tập Tiếng Anh 8 : 9.900đ.

  7-Bài Tập Hóa Học 8 : 11.200đ

  Tổng cộng : 71.900đ

  Xem chi tiết >>
  71.900 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Trọn bộ sách giáo khoa lớp 1

   

  Bộ Sách Giáo Khoa                

  Tiếng Việt 1 – Tập 1: 12.500đ                

  Tiếng Việt 1 – Tập 2: 12.500đ    

  Toán 1: 10.800đ                                    

  Tập Viết  1 – Tập 1: 2.900đ                    

  Tập Viết 1 – Tập 2: 2.900đ                    

  Tự Nhiên Và Xã Hội 1: 5.900đ                 

  Vở Bài Tập Tự Nhiên Và Xã Hội 1: 3.500đ                         

  Tập Bài Hát 1: 3.800đ                             

  Vở Bài Tập Đạo Đức 1: 4.500đ                                                      

  Vở BT Toán 1 Tập 1: 5.800đ                   

  Vở BT Toán 1 Tập 2: 6.000đ                   

  Vở BT Tiếng Việt 1 Tập 1: 6.300đ            

  Vở BT Tiếng Việt 1 tập 2: 6.000đ            

  Vở Tập Vẽ 1: 5.400đ       

  Tổng cộng: 88.800đ

  Xem chi tiết >>
  88.800 đ
  Còn hàng
  Đặt mua
 • Sách giáo khoa lớp 8

   

   Bộ sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 8, gồm các cuốn:  

  1-Toán Lớp 8 Tập 1 : 6.800đ

  2-Toán Lớp 8 Tập 2 : 6.800đ

  3-Vật Lí 8 : 6.400đ

  4-Sinh Học 8 : 15.500đ

  5-Công Nghệ 8 : 14.800đ

  6-Ngữ Văn 8 Tập 1 : 8.500đ

  7-Ngữ Văn 8 Tập 2 : 7.800đ

  8-Lịch Sử 8 : 9.400đ

  9-Địa Lí 8 : 11.600đ

  10-Giáo Dục Công Nhân 8 :3.400đ

  11-Âm Nhạc Và Mĩ Thuật 8 : 11.600đ

  12-Tiếng Anh 8 : 12.000đ

  13-Hóa Học 8 : 9.600đ

  Tổng cộng : 124.200đ

  Xem chi tiết >>
  124.200 đ
  Còn hàng
  Đặt mua