HOTLINE: 08.38.233.022 (8-17h thứ 2 - thứ 7)
GIỎ HÀNG 0 Sản phẩm
Tủ sách
Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn

Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn


Giới thiệu sách:

Sách Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn:

Nội dung của quyển sách này gồm có 2 phần chính là Khái quát ngữ pháp tiếng Hàn và Hình thành ngữ pháp tiếng Hàn vốn là những vấn đề có tính chất then chốt trong công tác giảng dạy tiếng Hàn và đóng vai trò to lón trong thực tiễn giảng dạy ngôn ngữ này. Với đặc trưng ngữ pháp tiếng Hàn dành cho người nước ngoài, những chủ đề có thể nêu bật hay đáng phải đề cập trong giảng dạy và học tập tiếng Hàn đều đã được lấy làm đối tượng chính yếu. Những ưu điểm vốn có của 1 quyển sách ngữ pháp đã được làm nổi bật bằng cách đưa ra những giải thích có tính chi tiết cặn kẽ đối với các yếu tố nhữ pháp. Mặt khác tính ưu việt của 1 quyển từ điển cũng đã được thể hiện rõ nét với cách giải thích theo kiểu xoáy vào điểm chính của trọng tâm hình thái hơn là giải thích theo hình thức đặt trọng tâm vào các khài niệm. Qua đó 2 đặc trưng này hòa quyện lại với nhau sẽ giúp cho người nước ngoài học tiếng Hàn có thể hiểu được cốt lõi của sự giải thích 1 cách dễ dàng. Phần Khái quát ngữ pháp tiếng Hàn ngoài việc giải thích những vấn đề có tính: thông thường được bàn đến trong ngữ pháp phổ thông hay ngữ pháp truyền thống trước đây còn mở rộng 1 bước sang cả những vấn đề đặc biệt đối với người nước ngoài học tiếng Hàn. Trong phần Hình thái ngữ pháp tiếng Hàn đã tiến hành phân tích những yếu tố ngữ pháp căn bản đối với người học tiếng Hàn theo hướng cấu tạo đồng thời giải thích ý nghĩa và cách dùng thực tế 1 cách cụ thể đối với những yếu tố ngữ pháp theo quan điểm có tính thực dụng. Tất cả những phần giải thích đều tập trung vào việc "làm thế nào để giảng dạy cho dễ dàng?" và "làm thế nào để có thể sử dụng 1 cách dễ dàng?". Vì vậy, dù đề cập đến bản chất của tiếng Hàn nhưng cũng đã ưu tiên nghĩ đến người học và phương pháp giảng dạy trong thực tiễn giảng dạy hơn là khía cạnh lý luận hay thuật ngữ ngữ pháp.