HOTLINE: 08.38.233.022 (8-17h thứ 2 - thứ 7)
GIỎ HÀNG 0 Sản phẩm
Tủ sách
Tôn giáo mới nhận thức và thực tế

Tôn giáo mới nhận thức và thực tế


Giới thiệu sách:

Cuốn sách "Tôn giáo mới - nhận thức và thực tế" là kết quả từ quá trình nghiên cứu, tổng hợp tài liệu dịch thuật, các trang mạng, các phương tiện thông tin của tập thể tác giả từ nhiều năm và từ đề tài trọng điểm ĐHQG TPHCM "Hiện tượng tôn giáo mới và những vấn đề về chính sách, công tác tôn giáo mới ở TPHCM".
Tôn giáo mới hiện tồn tại ở khắp nơi trên thế giới và Việt Nam. Đây là một hiện tượng khách quan trong đời sống nhân loại, cho dù về mặt học thuật vẫn còn nhiều điểm trống trong nhận thức, còn nhiều quan điểm, nhận định khác biệt về tên gọi, nguồn gốc, tích chất, đặc điểm, loại hình tôn giáo, ... . Cho tới nay, tôn giáo mới vẫn còn là một tập mờ, không chỉ vì chúng quá đa dạng về hình thức, bất định về tính chất, mà còn vì chúng chưa có đủ độ lùi cần thiết về thời gian cho việc nghiên cứu. Vì vậy, các học giả Âu - Mỹ sau nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu vẫn phải kết luận rằng: "Việc nghiên cứu tôn giáo mới chỉ là bước đầu, bản thân các tôn giáo mới còn rất non trẻ, chúng chưa định hình, cũng chưa có bề dày lịch sử để bộc lộ hết các thuộc tính bản chất. Về mặt nhận thức của giới nghiên cứu tôn giáo cũng chưa được đầy đủ và chưa có cơ sở chắc chắn để đanh giá và kết luận".