HOTLINE: 08.38.233.022 (8-17h thứ 2 - thứ 7)
GIỎ HÀNG 0 Sản phẩm
Tủ sách
Lập trình truyền thông Linux

Lập trình truyền thông Linux


Giới thiệu sách:

Cuốn sách "Lập trình truyền thông Linux" chứa đựng các kỹ thuật truyền thông giữa các tiến trình sử dụng các lời gọi hệ thống (system calls), hàm thư viện (library functions) được cung cấp bởi hệ điều hành Linux.
Mặc dù cuốn sách này tập trung chủ yếu vào Linux, nhưng tác giả cũng đề cập đến các hiện thực Unix được chuẩn hóa bởi POSIX (Portable Operating System Interface) song song với các đặc trưng riêng của Linux. Vì vậy, người lập trình cũng có thể viết các ứng dụng truyền thông trên các hệ điều hành Unix khác.