HOTLINE: 08.38.233.022 (8-17h thứ 2 - thứ 7)
GIỎ HÀNG 0 Sản phẩm
Tủ sách
Đắc nhân tâm nghệ thuật diễn thuyết

Đắc nhân tâm nghệ thuật diễn thuyết


Giới thiệu sách:

Bản thân là một nhà diễn thuyết có nhiều năm kinh nghiệm, tôi đã biên soạn cuốn sách “Đắc nhân tâm nghệ thuật diễn thuyết”. Cuốn sách sẽ nêu rõ những yếu tố của một bài diễn thuyết, cơ sở để diễn thuyết thành công như: cách vượt qua nỗi sợ hãi khi diễn thuyết thành công như: cách vượt qua nỗi sợ hãi khi diễn thuyết trước đám đông, cách chuẩn bị bài diễn thuyết theo từng mục đích, cách luyện tập để có một bài diễn thuyết thành công.