HOTLINE: 08.38.233.022 (8-17h thứ 2 - thứ 7)
GIỎ HÀNG 0 Sản phẩm
Tủ sách
4 giảng luận về thiền

4 giảng luận về thiền


Giới thiệu sách:

Bồ Đề Đạt Ma là một nhà sư Ấn Độ thế kỷ V được cho là đã truyền bá Thiền tông đến Trung Quốc. Ngày nay, hàng triệu Phật tử Thiền tông và cả người học kung-fu đều coi Bồ Đề Đạt Ma là sư tổ.

Trong khi nhiều người coi thiền định chỉ là sự tịnh tâm hoặc một giai đoạn trên con đường tu tập,nhà sách online thì Bồ Đề Đạt Ma xem thiền định chính là Phật đạo và tin rằng thiền định có một vị trí quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của bất kỳ ai dốc lòng cầu đạo.

Sách 4 Giảng luận về thiền in song ngữ này trình bày giáo lý Thiền của Bồ Đề Đạt Ma thông qua Bốn giảng luận về Thiền: “Lược biện đại thừa nhập đạo tứ hành quán” mô tả con đường dẫn đến giác ngộ. “Huyết mạch luận” khuyên người học tìm kiếm Phật pháp bằng cách kiến tính. “Ngộ tính luận” chỉ ra rằng điều cần thiết để chứng giác ngộ là quán tâm. “Phá tướng luận” đi sâu vào phép quán tâm.